Effektiv pleje til ældre og sårbare

Klikkit på plejecentre & hospitaler

Klikkit giver plejecentre og hospitaler en simpel løsning til nemt og effektivt at huske og registrere al planlagt behandling hos borgere og patienter. 

Klikkits virtuelle knap

Den virtuelle knap er en tablet til plejecentre og hospitaler, som installeres hos borgere på plejecentre eller patienter på hospitalsstuer. Skærmen viser hvornår det er tid til at udføre en bestemt behandling, hvornår opgaven sidst er udført og skal udføres igen. 

Den virtuelle knap installeres f.eks. ved siden af borgerens eller patientens seng eller ude på gangen, hvilket giver personalet et nemt tilgængeligt overblik over nødvendig behandling, samtidig med at de med få klik kan registrere udførte opgaver. 

Ved at implementere en digital løsning bliver det nemt at prioritere mellem opgaver, det sparer personalet administrationstid og gør det nemt at videregive informationer mellem vagtskifte.

Alle borger- og patientfølsomme oplysninger er kun tilgængelige for plejepersonalet og bliver lagret sikkert i overenstemmelse med GDPR- og HIPAA-lovgivning. 

Klikkits virtuelle knap closeup på tablet

Nemt overblik

Få et overblik over kommende opgaver, nedtælling til næste planlagte opgave, samt opgavens varighed.

Dokumentation

Opgaver dokumenteres automatisk i systemet, når der trykkes på knappen, så der er styr på hvem der har løst en opgave og hvornår.

Let overlevering

Et komplet overblik over dagens opgaver og patientinformation gør det nemmere at overlevere vigtig information mellem vagtskifte.

Fordele ved Klikkit

  • Intuitivt overblik over planlagte opgaver

  • Overblik over borgere og behandlingsregistrering

  • Reduceret antal UTH’er

  • Nemt at udføre og indhente dokumentation

Klikkit Dashboard

Klikkit dashboardet er personalets informationsportal, hvor de kan finde samlet information om borgere og patienter. Dashboardet giver personalet et overblik over borgerens opgaver og viser hvornår opgaverne er blevet udført.

Borgere eller patienter bliver angivet i rød eller grøn kategori, som indikerer en status på deres behandling. Med et fuldt overblik, kan personalet nemt prioritere hvilke borgere eller patienter, der har mest akut behov for behandling af planlagte opgaver som f.eks. medicin, lejring og bleskift. 

Al information bliver vist i realtid og er tilgængeligt på tablet og pc, så man kan følge med fra kontoret, fællesstuen eller på vej til næste borger i hjemmeplejen. Plejepersonalet får med Klikkit et værktøj, så de kan bruge tiden hvor det bedst giver mening. 

2 computere som viser Klikkit's dashboard på skærmene

Live data

Live data er tilgængeligt over alle borgere og patienter, så der altid er overblik over deres behandling.

Prioritering

Øget overblik over patienters og borgeres status, giver bedre muligheder for at prioritere mere akutte opgaver.

Dataanalyse

Behandlingsdata registreres over tid, så eventuelle justeringer kan laves på et databaseret grundlag.

Klikkit by The HabLab ApS
Silkegade 8
1113 København K
CVR: 39481863