Effektiv og simpel ældrepleje

Klikkit er en velfærdsteknologisk platform

Registrer og modtag digitale påmindelser om planlagte opgaver i dagligdagen. Nem og intuitiv hjælp til ældre borgere samt sundhedspersonale.

Europæiske Unions flag med tekst under.

Hvad er Klikkit? 

Klikkit er en velfærdsteknologisk platform til hjemmeplejen, plejecentre og hospitaler.

Klikkit tilbyder kommuner og regioner simpel, men kraftfuld teknologi, som optimerer tid og sikkerhed for borgere og patienter.

Platformen gør det nemt og intuitivt for borgere i eget hjem at huske deres behandling og hjælper plejepersonale med at huske, registrere og monitorere daglige opgaver.

Med Klikkit bliver borgere i eget hjem mere selvstændige og plejepersonalet får mere tid til det, der er vigtigst – at hjælpe borgere og patienter.

Klikkits fysiske knapper er til borgerene. De fastgøres nemt på opgaver, der skal huskes (fx. medicin, blodtryksmåling, vandindtagelse). Med simple alarmer påminder de om at udføre ønskede opgaver.

Klikkits borgerapp er forbundet til knapperne og plejepersonalets dashboard. Borgerens tablet illustrerer i et enkelt, intuitivt overblik, at borgeren har én eller flere opgaver, der skal huskes i løbet af dagen.

Klikkits virtuelle knap er en tablet til plejepersonale, som er installeret på borgerens stue på plejecentre eller på en patients hospitalsstue. Skærmen viser ved login, hvornår det er tid til fx. lejring samt hvornår opgaven sidst er udført og skal udføres igen.

Klikkits dashboard til personalet samler al information fra borgere og patienter  og vises i realtid. Plejepersonalet kan holde øje med om opgaverne er udført samt optimere borgere og patienters behandling. Al dataindsamling og opbevaring foregår i overenstemmelse med GDPR- og HIPAA-lovgivning

Klikkit hjælper ældre borgere med at følge deres behandling i eget hjem og plejepersonalet med at levere rettidig pleje.

Klikkit i hjemmeplejen

Klikkit i hjemmeplejen hjælper borgere og plejepersonale med at sikre, at de nødvendige opgaver udføres rettidigt. Klikkit gør det nemmere for borgere at huske planlagte opgaver og at registrere dem, så plejepersonalet kan følge med i deres behandling i realtid.

Opgaverne planlægges i samråd med plejespersonalet som med Klikkit kan træffe datadrevne beslutninger om plejen.

Klikkit på plejecentre & hospitaler

Klikkit på plejecentre og hospitaler hjælper plejepersonalet til nemt og effektivt at huske samt registrere alle borgeres og patienters nødvendige behandling. 

I dashboardet kan plejepersonalet danne sig et hurtigt overblik over en borger/patientgruppe og prioritere hvor der er mest behov for pleje eller behandling.

Reducer risikoen for utilsigtede hændelser

Få automatiske påmindelser om planlagte opgaver

Minimer administrationstid på daglige opgaver

Eliminer unødig transporttid for udkørende personale

Gør borgerne i eget hjem mere selvstændige

Gør det nemt at træffe datadrevne beslutninger

Samarbejdspartnere

Klikkit by The HabLab ApS
Silkegade 8
1113 København K
CVR: 39481863